Ajua Yote Mwamini

Lyrics:

Yesu ajua machungu yako 

Ameona machozi yako 

Asema niko nawe mpendwa 

Usiogope chochote 


Mwamini mwokozi ajua yote 

Nakusihi mwachie akushugulie kamilifu 


Ajua yaliyo moyoni mwako 

Mateso umeyapitia 

Ni mwema hatakuacha 


Mwamini mwokozi ajua yote 

Nakusihi mwachie akushugulie kamilifu