Usinipite Mwokozi

  • 29 Apr 2017
  • Doudou Manengu
  • swahili

Lyrics:

Usinipite mwokozi, unisikie;
unapozuru wengine usinipite

Yesu, Yesu, unisikie;
unapozuru wengine, usinipite.

Kiti chako cha rehema, nakitazama;
Magoti napiga pale, nisamehewe.

Yesu, Yesu, unisikie;
unapozuru wengine, usinipite.

Sina ya kutegemea, ila wewe tu;
Uso wako uwe kwangu; Nakuabudu.

Yesu, Yesu, unisikie;
unapozuru wengine, usinipite.

U mfariji peke yako; sina Mbinguni,
wala duniani pote, Bwana mwingine.

Yesu, Yesu, unisikie;
unapozuru wengine, usinipite.

# This is the official swahili version of
pass me not Oh Gracious saviour hymn

Source: Usinipite Mwokozi Lyrics - Doudou Manengu