Eeh Baba ee Baba Pokea Sifa

  • 13 Jul 2017
  • Solly Mahlangu
  • africa

Lyrics:

Eeh Baba ee Baba Eeh Baba,
Eeh Baba Pokea sifa

Eeh Baba ee Baba Eeh Baba,
Eeh Baba Pokea sifa

Eeh Baba ee Baba Eeh Baba,
Eeh Baba Pokea sifa

Eeh Baba, pokea sifa, pokea sifa.
Eeh Baba, pokea sifa, pokea sifa.
Yahweh, pokea sifa, pokea sifa.
Jehovah, pokea sifa, pokea sifa.

Eeh Baba ee Baba Eeh Baba,
Eeh Baba Pokea sifa

Source: Eeh Baba ee Baba Pokea Sifa Lyrics - Solly Mahlangu