Maneno Mazuri

  • 28 May 2020
  • Japhet Zabron
  • sifa

Lyrics:

Mmekata kusimulia wema wangu mimi 

Japo mwayajua mmenyamaza 

Mko tayari kuelezea ubaya wangu mimi 

(repeat) 

Mliyahesabu makosa ya mtu 

Mkaacha wema nilowatendea 

Wala hamjali ntaumia vipi 

Kwa kauli zenu mliosema 


Uwanene watu wenu maneno mazuri 

Uwabariki kwa usemi uko mtaani 

Wanapopata matatizo uumie nao 

Na wakati una mazuri ufurahi nao 


Furahi pamoja na wanaofurahi 

Lieni pamoja na waliao 

Mkubali kushugulishwa na mambo manyonge 

Msiwe wa kujivuna 

Msimlipe mtu ovu kwa ovu 

Anagalieni yaliyo mema machoni pa watu wote 

Chozi la aliaye kwa mwenye huzuni lina thamani

Kuliko cheko la achekaye 

Ajuaye huzuni la mnyonge humaanisha 

Kuliko achekaye na mwenye furaha 


Uwanene watu wenu maneno mazuri 

Uwabariki kwa usemi uko mtaani 

Wanapopata matatizo uumie nao 

Na wakati una mazuri ufurahi nao 

Source: Maneno Mazuri Lyrics - Japhet Zabron