When I Remember What The Lord Has Done

  • 03 Mar 2018
  • Hlengiwe Mhlaba
  • africa

Lyrics:

When I remember what the Lord has done
I will never go back anymore
When I remember what the Lord has done
I will never go back anymore
When I remember what the Lord has done
I will never go back anymore
When I remember what the Lord has done
I will never go back anymore
When I remember what the Lord has done
I will never go back anymore
When I remember what the Lord has done
I will never go back anymore

No,no,no,no
I will never go back anymore
I say no,no,no, no
I will never go back anymore
I say no,no,no, no
I will never go back anymore
No,no,no, no
I say no,no, no, no
I will never go back anymore

Uma ngikhumbula engakwenzwela yinkosi
Angisoze ngabuyela emuva
Uma ngikhumbula engakwenzwela
yinkosi
Angisoze ngabuyela emuva
Uma ngikhumbula engakwenzwela yinkosi
Angisoze ngabuyela emuva

Ngithi angeke, ngeke
Mina angeke, ngeke
Mina angeke ngabuyela emuva
Ngithi mina angeke
Ngeke,ngeke.

- Hlengiwe Mhlaba

Source: When I Remember What The Lord Has Done Lyrics - Hlengiwe Mhlaba