Moyoni - Nimempata Yesu Moyoni

  • 09 May 2017
  • Fanuel Sedekia
  • sifa

Lyrics:

Halleluhya, Hakleluhya.
Glory, glory, glory, glory.

Moyoni, moyoni.
Nimempata Yesu, moyoni.
Moyoni mwangu...
Moyoni.
Moyoni mwangu...
Moyoni.
Eeh, moyoni mwangu...
Nimempata Yesu, moyoni
Moyoni mwangu...
Moyoni.
Moyoni mwangu...
Moyoni.
Eeh, moyoni mwangu...
Nimempata Yesu, moyoni.

sauti ya kwanza, waliompata Yesu, hehe.,
Ombeni, Baraka, John Paul.,, tuimbe moyoni,,. halleluhya
Moyoni, moyoni, nimempata Yesu, moyoni.
okay, sauti ya pili waliompata Yesu, hehe,.,,
kwa Furaha, Neema, Alfayo, na Renata., twende!

Moyoni, moyoni, nimempata Yesu, moyoni
sauti ya tatu mpo? Robert, Isaac, Saul, Canaan,
na Fernice,,. hehe,. waliompata Yesu.,, twende!
Moyoni, moyoni, nimempata Yesu, moyoni
tena sauti ya tatu

Source: Moyoni - Nimempata Yesu Moyoni Lyrics - Fanuel Sedekia